Idea

czysta i niezniszczalna


Tworzywo wykorzystane w procesie konstrukcji BLAJWINÓW jest immanentnie obarczone skutkami dualnego postrzegania rzeczywistości, pierwiastkiem zła materialnego, czyli w skrócie ZŁO-M (zło materialne). BLAJWIN za cel postawił sobie wydobycie i przekształcenie potencjału zawartego w smutnym świecie przedmiotów niepotrzebnych porzuconych i skazanych na bycie poza nawiasem zdarzeń.
BLAJWIN nie stara się odtworzyć powierzchownej i lekkiej gładkości świata kolorowych opakowań i wyrafinowanych kształtów nowoczesnej pustki - wręcz odwrotnie - BLAJWIN to idea zewnętrznie chropowata, nieprzystępna ad hoc, będąca jednako wyrazem niezniszczalnego i próbą powrotu do klasycznej prostoty, harmonii i odwołująca się do dziecięcej wrażliwości i nieskażonego niczym zwyczajnego poczucia humoru. Tym samym BLAJWIN stoi w opozycji do świata zaprojektowanej awaryjności i celowej nieprzydatności , tzw. "planned obsolescence" gdzie celowym jest tworzenie pięknych produktów w taki sposób, aby po krótkim czasie użytkowania nadawały się do wymiany na nowszy model...
BLAJWIN to czysta, niezniszczalna idea - reprezentowana przez materialny strzęp świata uratowanego od zagłady - zawsze aktualna, prawie konieczna, z gwarancją braku opcji update'u.

Katalog

strzępy namacalnego świata

O nas

demiurgi i stworzylnie

Zblajwinionych zostało bardzo wielu. Krótkie CV niektórych z nich niewątpliwie ułatwią Wam zrozumienie świata uratowanego od zagłady..

Mieervug Sveerg przychodzi nocą, mimo iż posługuje się materią widmową, od widm wszelakich się dystansuje. Jego domeną wydaje się być programowanie płynów, w tym szczególnie limfy i krwi, co czyni zresztą nie przebierając zbytnio w środkach.
Cristobal Vang, mimo iż posługuje się materią plastyczną od plasteliny się dystansuje. Jego domeną wydaje się być komponowanie obrazów olejnych, w tym szczególnie poezji zaklętej w kolorowej płaszczyźnie, co czyni zresztą z potrzeby i mimo woli..
Wujek, mimo iż wpływ na Blajwinę ma kluczowy od Blajwinów się dystansuje. Jego domeną wydaje się być koncentrowanie środków, w tym szczególnie dachu nad głową co czyni zresztą bezinteresownie.
Piotr, mimo iż wspiera Blajwinę od Blajwinów się dystansuje. Jego domeną wydaje się być grawitacyjny ład i polityka agrarna, w tym szczególnie eksterminacja opon, co czyni zresztą narażając się na niezrozumienie otoczenia.
Benek, mimo iż wywarł wpływ na Blajwinę od Blajwinów się dystansuje. Jego domeną wydaje się być wielka transformatorowa krowa, w tym szczególnie koza, którą doi zresztą nie zważając na jej szkodliwe oddziaływanie na skórę twarzy.
NEMEΣIΣ, mimo iż poświęcił Blajwinie aż dziewięć poezjogodzin od Blajwinów się dystansuje. Jego domeną wydaje się być kreowanie tragicznej poezji, która jest wyrazem jego obecności w tym dziwnym świecie, co czyni zresztą pisząc ręką w zeszycie.

Informacje

istnieją jedynie względem podmiotu

CERTYFIKOWANE BLAJWINY METALOWE
RZEŹBLAJWINY
BLAJWINĘTRZA
BLAJWINY UŻYTKOWE


Rezerwacje oraz zamówienia

... można składać emailem poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie. BLAJWIN zrealizuje zamówienia indywidualne, te odjechane również.

 • Mieervug Sveerg
  tel. +48 887 946 213
 • Krzysztof Iwin
  kontakt
Kontakt

Kontakt

czekamy na wasze poematy i fraszki

 • Krzysztof Iwin
 • Mieervug Sveerg - (48) 887 946 213
 • BLAJWIN Studio
  Szlak Palonych Opon 7
  12-345 Orania